0931 688 688

Đăng ký tư vấn

Dự án Hà Nội Aqua Central

Loại dự án : Đấu thầu rộng rãi
Giá trị: 60 tỷ
Thời gian thực hiện: 1 năm
Địa điểm : 44 Yên Phụ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Quy mô : 240 căn hộ
Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Tháp nước Hà Nội.
Nội dung : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRV Daikin – Lắp đặt hệ thống thông gió.