0931 688 688

Đăng ký tư vấn

Hà Nội Golden Lake

Loại dự án : Đấu thầu rộng rãi.
Giá trị: 70 tỷ
Thời gian thực hiện : 1 năm
Địa điểm : B7 Giảng Võ, Quận Ba Đình Hà Nội
Quy mô dự án : Khách sạn dát vàng 400 Phòng
Chủ đầu tư : Hòa Bình Group
Nội dung : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa cục bộ và trung tâm Panasonic – Lắp đặt Hệ thống thông gió Tòa nhà và Căn hộ.