0931 688 688

Đăng ký tư vấn

Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại cao tầng

Loại dự án : Đấu thầu rộng rãi
Giá trị: 50 tỷ
Thời gian thực hiện : 2 năm
Địa điểm : Số 11 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Quy mô : 20 Tầng Văn phòng làm việc.
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại.
Nội dung : Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRV Daikin – Lắp đặt Hệ thống thông gió tòa nhà.